Thursday, July 23, 2009

CONTOH HASIL DAN PULANGAN

i) Jumlah hasil yang diperolehi dianggarkan daripada bilangan pokok
yang ditanam x hasil sepokok .

Bilangan Pokok Ditanam = 5,000 pokok
Anggaran Hasil Semusim = 5 kg / pokok
Jumlah Hasil Semusin = 5 x 5,000
= 25,000 kg
= 25 tan / musim (4 bulan)
Bilangan Musim / Tahun = 3 musim
Jumlah Hasil Setahun = 25,000 kg x 3 musim
= 75,000 kg / tahun
= 75 tan

ii) Pulangan pendapatan dikira pada harga ladang.
Harga jualan di ladang = RM 4.00 / kg
Jumlah Pendapatan Semusim= RM 4.00 x 25,000 kg
= RM 100,000.00 / musim
Jumlah Pendapatan Setahun = RM 100,000.00 x 3 musim
= RM 300,000.00 / tahun

0 comments: